About Us

บริษัท แบ็คโบน คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยรวมกลุ่มวิศวกรผู้ที่มีความสามารถและชำนาญงานในด้านการออกแบบระบบเน็ตเวอร์ค และงานติดตั้งระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร รวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาในโครงการต่างๆ ทางด้านการสื่อสารของระบบเน็ตเวอร์ค โทรคมนาคม เช่น ระบบแลน ระบบแวน ระบบใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร บริษัท แบ็คโบน คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในโครงการใหญ่ๆหลายโครงการ ทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชน จนเป็นที่ยอมรับจากหลายๆหน่วยงานด้วยกัน

ดังนั้นทาง บริษัท แบ็คโบน คอนเน็คชั่นส์ จำกัด จึงมีนโยบายมุ่งมั่น ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านบริการให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต และสิ่งสำคัญที่ บริษัท แบ็คโบน คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินงานธุรกิจนี้ก็คือ คุณภาพด้านการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้รับ

 Design

บริการออกแบบ ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า DataCenter และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์

 Installation

รับติดตั้ง ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า ทั้งในและนอกอาคาร โดยทีมช่างชำนาญงานและเครื่องมือที่ทันสมัย

 Tester

บริการทดสอบสาย LAN และ Fiber Optic โดยเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐาน พร้อมแนะนำวิธีแก้ไข

 Maintenance

บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสื่อสาร ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทั้งแบบรายครั้งและตามรอบ

Our Services

บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และ ซ่อมแซม ระบบสื่อสาร ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และชำนาญงาน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

Communication Network

ให้บริการติดตั้งสาย LAN FiberOptic Coxial รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง Switch Wireless และ Router

Electric Power System

ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ทั้งไฟฟ้าแรงดันต่ำและไฟฟ้าแรงสูง โดยวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากการไฟฟ้า

Single Master Antenna Television

เป็นการติดตั้งระบบ TV ภายในอาคารที่ช่วยลดการติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อประหยัดค่ารายเดือน

Telephone System

ให้บริการติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์ภายในทั้งแบบ Analog และ IP-PBX รวมถึงสายโทรศัพท์ภายในแบบครบวงจร

Data Center

ให้บริการติดตั้ง DataCenter ทั้ง Cable ดับเพลิง ปรับอากาศ ตามมาตรฐานของ TIA942

Security System

บริการติดตั้ง กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบควบคุมประตู (Access Control) และระบบแจ้งเหตุไฟไหม้

Our Works

ผลงานบางส่วนที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เราดูแล

Certify The Team

เราใส่ใจ พัฒนาทีมงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ

PIC 403Structured Cableing Design and Installation

Panduit

AMP ACT IInstalling Premises Cabling System

AMP Netconnect

การปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวง

NSE 4FortiGate Network Security Professional

Fortinet, Inc

What our staff say

ความมุ่งมั่นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนในการส่งมอบงานคุณภาพต่อลูกค้า

เราต้องมีความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เกินความคาดหมาย

Sale & Marketing

งานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า จำเป็นต้องมีมาตรฐาน สวยงาม และความปลอดภัยต่อการใช้งาน

M&E Project Manager